HEICO-LOCK®

אום נעילה הייקו

אום נעילה/אבטחה הייקו, הינו אום כתף אשר צורפו לו צמד הדיסקיות המיוחדות הייקו לוק, היתרון של המוצר הוא הרכבה של פריט בודד ללא צורך בדיסקיות ובאום נפרד וכמו כן שמירה על צורה ואחידות ההרכבה בכל פירוק.
יתרונות נוספים:
הרכבה ופירוק מהירים
הורדת סיכון בהפלת חלקים
הרכבה קלה בעיקר באזורים בעלי גישה צרה
ניתן לשימוש מספר פעמים ללא הורדת איכות הנעילה
למידות וחומרים נוספים אנו פנו למהנדסים שלנו

להורדת מפרט טכני
מחיר: 0.00
כמות: