MS-NAS

MS-NAS

קשיחים תעופתיים,וקשיחים הנמצאים בשימוש במוצרים צבאיים מוגדרים על-ידי תקנים מיוחדים, התקנים הנפוצים ביותר הינם תקני military standard ו National aerospace standard או בקיצור Ms-Nas , במנומטל בחרנו מגוון רחב של פריטים בתקנים אלה אשר נחזיק במלאי על מנת לענות על עמידות בלוחות זמנים, שמירה על איכות ומספרי אצווה, וכמובן עמידה ביעדי התקציב שלכם.
כמובן מעבר למוצרים שתמצאו כאן, נשמח לעמוד לרשותכם במציאת פריטים נוספים, חברתינו מנהל קשר שוטף ועמוק עם מרבית היצרנים בשוק הברגים התעופתיים 
חשוב לציין כמובן כי כל הפריטים המוגדרים MS-NAS אצלנו הם מוצרים אשר מיוצרים בארה"ב אצל היצרנים המובילים בתחום והמאושרים כל הגופים הבטחוניים בארץ ובעולם כגון- אלביט, רפאל, תעשיה אווירית, בואינג,לוקהיד מרטין וכד..
כל הפריטים מלווים בתעודות coc מקוריות של היצרן!
categoryname