מיוחדים לבניה, בטון, מתכת, מבני אלומיניום, פח ופלסטיק גליים