BUMAX

bumax socket cap screw

ברגי בומקס 8.8 ו10.9 הינם ברגי נירוסטה בטכנולוגיית בומקס אשר הינם בעלי תכונות עמידות לקרוזיה גבוהה מאוד מעט יותר משל נירוסטה 316 ובו זמנים בעלי תכונות חוזק של ברגי פלדה 
8.8- ברגים בעלי חוזק קריעה של למעלה מ 800N/mm 
10.9- ברגים בעלי חוזק כריעה של למעלה מ 1000N/mm

להורדת מפרט טכני
מחיר: 0.00
כמות: