BUMAX

BUMAX

ברגי בומקס, הינם פטנט ייחודי שפותח במיוחד עבור אפליקציות הנמצאות באזורים החשופים לכימקלים,נוזלים ועומס רב. 
ברגי בומקס-bumax, בעלי תכונות דומות לשל נירוסטה 316-A4 , אך יחד עם זאת הם גם בעלי תכונות חוזק של ברגי פלדה מדרגת 8.8 ומעלה . 
הברגים ,אומים ודיסקיות הייחודיות של בומקס מיועדים לשימוש באזורים בהם כשל התעייפות ו/או התבלאות אינם באים בחשבון 
הפריטים נמצאים בשימוש בעיקר בתעשיה הקידוח, ספנות, צבא ותעופה, כימכלים וכל אזור בו דרישה של חוזק ועמידות בפני השתנות מולקולרית אינם באים בחשבון 
לבומקס יש מספר סדרות חוזק ועמידות לקורוזיה ...
 
categoryname