MS-NAS

אומי עוגן צפים

אומי עוגן Anchor nuts , הינם אומים אשר משמשים תיקון טולרנס לסגירת פאנלים , האומים מתחברים לפאנל הפנימי בגוף על ידי ריתוך, או סמרור, וכאשר במרכזם יש תותב תבריגי אשר יש לו יכולת תזוזה בx-y .
אנו מייבאים ומשווקים אומי עוגן צפים , לימושים צבאיים ותעופתיים, בעלי תקנים ms-nas.
כגון 
  • ms21075
  • ms21076
  • ms21060
  • ms21059
  • ms21055
  • ms21066
  • ms21073
  • many more...
כל המוצרים מגיעים כמובן מלובים בתעודות איכות מלאות של היצרנים (ארה"ב ואירופה בלבד!)
היצרנים ללא יוצאים מן הכלל כולם מאושרים כל התעשיות הבטחוניות בארץ!

להורדת מפרט טכני
מחיר: 0.00
כמות: